Sådan udnytter du et udsalg i din online shop

Du har det perfekte produkt til at tilbyde i din online butik, men du er ikke sikker på, om det er muligt at få et salg. Denne artikel vil forklare, hvordan butiksejere kan drage fordel af salg i deres online butik. Vi vil diskutere, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt, samt andre vigtige overvejelser, for enhver sælger, der ønsker at køre et succesfuldt salg.

Sørg for, at dine priser er lavere end dine konkurrenters

For at kunne have en god forretning, så er det vigtigt, uanset om der er udsalg eller ej, at du er opmærksom på dine konkurrenter. For på den måde kan du hurtigt udskille dig, ved at være enten billigst, hurtigst, den der har den flotteste hjemmeside eller den mest personlige kundeservice.

Når shoppen skal holde udsalg, såsom når det er black weekend, så skal dine priser være på samme niveau, eller eller lavere end dine konkurrenter. Hold øje med hvor mange procenter rabat dine konkurrenter giver, så du ikke ender med at se næring ud!

Fortæl folk om dine kommende udsalg

For at for mest muligt ud af dine udsalg, så skal dine kunder vide det. Derfor er det en god ting at fortælle dine kunder, at der er et udsalg på vej, så de er forberedte, og måske venter med at købe det hos en konkurrent, fordi de kan se, at du skilter med x antal procentrabat!

Man kan annoncere om sine udsalg på de social medier og dine nyhedsbreve.

Kæl for dine kunder

En god måde, som gælder generelt hele året rundt, så er det få dine kunder til at føle sig som VIPs! Glade kunder, der føler, at de får meget ud af at handle hos dig, er også kunder, som vil komme igen og igen!

Du kan forkæle dem ved at give særlige rabatter, gratis gaver eller et valgfrit produkt. Du kan også lave konkurrencer og Give-away til en eller flere.

Skab en interesse

Kunder er ligesom dyr, hvis de ikke bliver underholdt, så går de. Derfor er det vigtigt, at du altid er klar med et nyhedsbrev, en god nyhed, spontant tilbud eller andet, som gør, at dine kunder føler, at de er nødt til at følge din shop på de sociale medier, og besøge din hjemmeside ofte.

Skab nyt indhold, nye billeder, nyt indhold til både din hjemmeside og de sociale medier, så dine kunder ved, at der er mennesker bag shoppen, som fanger din interesse. Aktivitet = mersalg!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *